Ripa Ripa: Định nghĩa về một mùa Hè thật “ểnh” tại Địa Trung Hải

Phong cách mùa Hè nước Ý những năm 1960, nguồn cảm hứng dồi dào bất tận…