“Để 5-7 năm nữa nhìn lại ảnh cũ mà không phải tự phì cười, hãy theo phong cách Sartorial”

Nghe admin của Sartorial Guys “thuốc” về phong cách may đo.