Từ ghét rồi trở thành “trùm” túi tote lúc nào không hay…

Tôi từng không thích, à mà phải nói là ghét những dáng túi xách tay như thế…