Mổ xẻ phong cách trong phim “The man from U.N.C.L.E”

Bộ phim mới của vị đạo diễn mà tôi rất hâm mộ là Guy Richie…