David Beckham Aqua Classic: Thêm một cách để có “mùi” giống Becks

David Beckham vừa cho ra mắt lọ nước hoa mới mang tên Aqua Classic. Nhân…