Phong cách Business casual của thế giới năm 2022 có gì?

Sau gần 2 năm WFH, tiêu chuẩn của vẻ nghiêm túc, tính lịch sự nơi công sở có gì thay đổi?