[LOOKBOOK] Corridor: Cảm nhận mùa Hè kiểu Mỹ

Corridor là một thương hiệu đến từ thành phố New York, Mỹ, được hình thành…