Hoạ tiết thông dụng trên trang phục, bạn đã biết chưa?

Chút kiến thức về những hoạ tiết thường xuất hiện trên trang phục hàng ngày của bạn.