Xem ông vua chất liệu mùa Hè, vải linen làm được những gì

Từ t-shirt cho đến quần tây, ứng dụng của vải linen sẽ “tản nhiệt” mùa Hè giúp bạn.