Cuối cùng thì phong cách Formal có còn… Formal nữa không?

Khi cả thế giới cuốn theo tư duy casual hoá, phong cách formal có còn giữ nguyên những phép tắc?