Thưởng thức thời trang như Ricardo Tisci

Đừng vội nghĩ rằng Giám đốc sáng tạo của một thương hiệu đẳng cấp như Givenchy chỉ nhắc đến thời trang qua những chuẩn mực “high fashion”, “haute couture”, trái lại, gu thời trang của Tisci vô cùng thiết thực và tôi cá rằng chúng ta sẽ học hỏi được khối thứ từ gã “phù thuỷ” này.