Chuyện phiếm về đồng hồ cơ và đồng hồ pin

Và khi bạn đã sở hữu một chiếc đồng hồ cơ rồi thì “uy tín” của đồng hồ pin sẽ giảm sút?