Seersucker – Chất liệu của mùa Hè có tính năng chống nóng như lời đồn?

Seersucker có thật sự thổi bay cái nóng của mùa Hè như những gì người ta vẫn đồn đại?