Tóc cắt rối – Đổi vị cho undercut

Nếu đã cảm thấy nhàm chán với kiểu tóc undercut, bạn có thể cân nhắc chuyển qua kiểu tóc cắt rối để tạo sự khác biệt.