Đôi điều về độ dài của ống quần tây

Break là một thuật ngữ để chỉ mức độ nhăn, gấp nếp của ống quần khi đứng thẳng. Break được tạo ra khi ống quần chạm tới phần thân trên của đôi giày.