Review các sản phẩm tạo kiểu tóc The Undercut đã sử dụng (P2)

Tôi đã quyết định mỗi khi dùng đủ 5 sản phẩm tạo kiểu mới, sẽ có một bài review tổng hợp gọi là “kỷ niệm”. Không biết khoảng 1-2 năm nữa lôi ra đọc lại thì cảm giác sẽ như thế nào nhỉ?