Da sáng mặc gì cho đẹp?

Người ta thường bảo da sáng mặc gì cũng đẹp, nhưng thực tế không phải…