Chọn đồng hồ cũng nên vừa vặn giống như chọn trang phục

Nếu bạn thích cảm giác dây đồng hồ hơi “siết” cổ tay, tạo cảm giác chắc chắn? Ok thôi. Và cũng chẳng ai phán xét khi bạn đeo đồng hồ hơi lỏng một chút vì bạn… thích thế. Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi như thế nào là một chiếc đồng hồ vừa vặn?