Phong cách Preppy: Nâng casual lên và hạ formal xuống

Phong cách Preppy nghiêng về thái độ của người mặc nhiều hơn là một đống những lý thuyết nên và không nên.