Thói quen của những gã phong cách, bạn đã có chưa?

Dù bạn vẫn còn đang bập bõm trên con đường xây dựng phong cách, cứ áp dụng vài điều trong số những thứ dưới đây, chắc chắn bạn sẽ làm được.