Từ hôm nay, siêu anh hùng Marvel đã có người châu Á!

Simu Liu gia nhập đội ngũ siêu anh hùng của Marvel, và là diễn viên chính gốc Á đầu tiên.