Mua những thứ mình thích và kết quả là một tủ đồ chứa đầy những thứ mình ghét, vì sao ra nông nỗi?

Vì sao cứ mỗi lần mở tủ đồ ra là lại cảm thấy thất vọng tràn trề?