Mặc gì khi bạn sở hữu thân hình “hơi gầy một tí”?

“Hơi gầy một tí” là cách nói khiêm tốn, còn lũ bạn sẽ nói bạn thuộc dạng… gầy đét. Mặc gì để xua tan những lời chê bai?