Ryan Reynolds và thói quen “xin đểu” đồ từ stylist

“Tôi sẽ gắn bó với những thứ tôi cảm thấy thực sự thích”.