5 chiếc áo khoác “chịu chơi” với sơ mi và caravat

Bất cứ ai chịu khó tìm tòi, cập nhật xu hướng về thời trang đều hiểu rằng sơ mi và caravat không còn là đặc quyền của suit nữa.