Rất tiếc, không có thứ gọi là thời trang trường tồn đâu

Trang phục có thể mang tinh thần bất diệt, cách kết hợp trang phục cũng có thể bất diệt (ví dụ như t-shirt kết hợp với quần jeans), nhưng chi tiết và tỉ lệ của các món đồ luôn thay đổi theo thời gian, giai đoạn.