Có nên chi nhiều tiền cho đồ basic?

Bạn có sẵn sàng bỏ ra một số tiền không nhỏ chỉ để vác về những thứ đơn sắc, khó có thể giúp diện mạo của bạn trở nên nổi bật?