5 cộng đồng thời trang ra “chất” đến từ châu Phi

Bạn nghĩ gì nếu có ai đó nhắc tới châu Phi? Bệnh tật, nghèo đói…