Để trở nên lôi cuốn hơn, bạn cần…

Vẻ cuốn hút không đến từ bộ quần áo bạn mặc đâu, có chăng cũng chỉ là một phần nhỏ.