Đừng bao giờ để phái nữ “đọc” ra những lỗi này trên trang phục

Ngoại hình là thứ công cụ quyền năng. Việc chăm chút quần áo, tóc tai…