Alessandro Squarzi – Sự lịch lãm không tuổi tác

Để kể về gã đầu bạc này, có nhiều thứ để nói hơn chỉ là một Quý ông ăn mặc đẹp.