Đằng sau bộ suit của John Wick

Hoá ra những bộ suit của John Wick không phải là màu đen như nhiều người vẫn tưởng đâu…