Taper Fade – Thay đổi tiểu tiết trên mái tóc của bạn

Taper Fade là giải pháp hữu hiệu khi bạn thấy nhàm chán với chi tiết Undercut cạo sát hay bất tiện trong việc chăm sóc các kiểu tóc Long Trim.