O’Douds Water Based Pomade: Thơm và “ngon”

Kể từ khi biết đến khái niệm pomade, tôi cảm thấy mình thực sự được…