Stan Smith: Không phải một đôi giày

Stan Smith, cựu vận động viên tennis là một con người bằng xương bằng thịt, nhưng mỗi khi Google từ khoá tên ông, kết quả ở top đầu luôn là… đôi giày.