Mặc t-shirt hoạ tiết/hình in theo cách trưởng thành

Tôi biết đây là một thứ nhiều bạn ở tầm tuổi 25 trở lên cảm thấy giằng xé nhất với câu hỏi nên mặc hay không mặc?