Đến bao giờ “lão già” 41 tuổi Beckham mới hết hot?

Xin lỗi đã gọi anh là “lão già” ở tựa đề bài viết nhưng đúng…