Kết hợp màu giày với quần

Việc kết hợp màu sắc nhìn chung cũng giống như… đi ra đường tham gia giao thông vậy, chỉ cần sơ ý một chút thôi là phải trả giá liền…