Virgil Abloh – “Hoàng đế Street wear”

Vĩnh viễn sẽ chẳng còn ai được chứng kiến Virgil phù phép, làm ảo thuật với thời trang nữa…