Phong cách nam giới 2023 đi về nơi đâu?

Không hề hời hợt kiểu cưỡi ngựa xem hoa, phong cách nam giới đang phát triển và định hướng theo chiều sâu, coi trọng chất lượng hơn số lượng…