Vì chuyện ăn mặc không nên khiến bạn đau đầu

Vẻ tự nhiên và sự thoải mái của chính bạn luôn là yếu tố quan trọng nhất để trang phục được “sống”.