Hãy than phiền như một Quý ông thực thụ!

Bạn sẽ làm gì khi xuất hiện một chú ruồi bé xinh hay một cọng tóc mảnh mai trong phần ăn của mình?