Hè 2022 gọi tên kiểu tóc High & Tight

Cứ mỗi khi thời tiết chuyển sang giai đoạn… đổ lửa, High & Tight càng trở nên thiết thực hơn bao giờ hết.