Nhìn lại chuyện chọn tất/vớ ngày xưa và bây giờ

Tôi của những năm trở lại đây, khi lục ngăn kéo tủ thì thường xuyên gạt qua những đôi màu sắc để chọn lấy những đôi tất mang tông màu tối.