Ngồi sao cho đúng cách?

“Anh ngồi xuống đi!” – Một câu nói, một lời mời rất đơn giản nhưng liệu bạn đã làm đúng cách?