Less is more – Tinh thần tối giản trong phong cách

Tôi tin chắc một điều rằng đi theo phong cách tối giản, cuộc sống của bạn sẽ dễ dàng hơn, ít nhất là khi chọn đồ vào mỗi buổi sáng.