Có thể bạn cần biết trên chai nước hoa ghi gì?

Không có chuyện bạn càng chi nhiều thì sẽ nhận về những chai nước hoa gọi là “tốt nhất”, “thơm nhất”.